• SUMMER SALE
 • 30-50%
 • SUMMER SALE
 • {{ activeUsp }}
icons
icons 0
icons
PERSONUPPGIFTSPOLICY

På Ströms värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande, samt hur du kan kontakta oss.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ströms i Stockholm AB, org.nr 556312-6829, med adress Kungsgatan 38, 103 65 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Ströms Man & Woman.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Ströms, samt hur länge vi lagrar informationen.

 

1. För att kunna hantera beställningar/köp

Behandlingar som utförs:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar.
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex SPAR.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
 • Personnummer
 • Medlemsnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation (t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress).

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtal.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

2. För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till Ströms via butik, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier.

 • Identifiering

 • Utredning av eventuella klagomål/reklamationer.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondans (t ex e-post).
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Till dess att kundserviceärendet är avslutat.


3. För att kunna hantera bokning av tjänster (t ex personal shopping)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar.
 • Utskick av bokningsbekräftelser.
 • Kommunikation kring bokningen.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter du själv väljer att lämna som möjliggör för oss att förbereda tjänsten.

Laglig grund:

Fullgörande av tjänsteavtalet. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Lagringsperiod:

Till dess att tjänsten har utförts.

 

4. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och evenemang

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett evenemang (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna skapa anmälningslistor till evenemang.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av evenemang.
 • Uppgifter om genomförda köp.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och evenemang.

Lagringsperiod:

Under den tid tävlingen/evenemanget (inklusive ev. utvärdering) pågår.

 

5. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
 • Skicka direktmarknadsföring via digitala kanaler för kommunikation (sociala medier, e-post, google) samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför Ströms Vänner. Tex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment eller en enskild kund. *E-postadress, namn och kön kan komma att delas till tredje part (Meta, Pinterest, Google).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn*
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post*, telefonnummer*).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
 • Uppgifter om genomförda köp.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Laglig grund:
För dig som är medlem i Ströms Vänner: Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundprogrammet.

Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

 

6. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
Personuppgifter behandlas för att:
Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse.

Cookies

Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bl.a. hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Det finns två typer av cookies och vi använder oss av båda. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, dessa används för att exempelvis kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.

Den andra typen av cookies som vanligtvis används är "Session-Cookies". Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session-Cookie" lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja. Om du önskar att avstå från att cookies används så stänger du av det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/)

 
STRÖMS VÄNNER

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter för dig som är medlem i Ströms Vänner, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.

 

Vilka personuppgifter samlas in om dig som är medlem i Ströms Vänner och varför?

 

1. För att kunna hantera och administrera ditt medlemskap

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.
 • Göra det möjligt att spara kvitton digitalt, spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, mobil-/telefonnummer).
 • Köphistorik
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används och dess inställning.
 • Betalningshistorik
 • Personnummer
 • Adressuppgifter från externa källor, t ex SPAR

Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundprogram. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt medlemskap.

Lagringsperiod:

Till dess att medlemskapet avslutas.

 

2. För att kunna ge dig som är medlem i Ströms Vänner förmåner och erbjudanden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Erbjuda förmåner, erbjudanden, inbjudningar till evenemang eller annan direktmarknadsföring samt nyhetsbrev. 
 • Genomföra analyser av de uppgifter som företaget samlar in för samma syfte, t ex av hur medlemmen använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor och delar av sidor medlemmen besökt och vilka sökningar medlemmen gjort), köphistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser (t ex om sortiment) och andra inställningar i företagets digitala tjänster och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Baserat på analyser kan våra medlemmar delas in i olika kundgrupper för att ge olika grupper (segment) olika erbjudande, förmåner och rabatter baserat på köphistorik, angivna preferenser, ålder, bostadsort, marknadsundersökningar etc. För att kunna lämna personliga erbjudanden, förmåner och kommunikation genomförs analysen på individnivå.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, mobil/telefonnummer).
 • Bostadsort
 • Köphistorik
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster.
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, t ex språkinställning.
 • Platsinformation från mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta.

Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt våra medlemsvillkor.

 

Lagringsperiod:

Till dess att medlemskapet avslutas.

 
3. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

Ge dig ett personligt anpassat innehåll, t ex genom att visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som syftar till att förenkla för dig. Förenkla din användning av företagets tjänster, t ex genom att spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda eller övergivna digitala varukorgar. Genomföra analyser av de uppgifter som vi samlar in för att kunna dela in våra medlemmar i olika kundgrupper för att ge olika kundgrupper olika erbjudanden, förmåner och rabatter baserat på köphistorik, angivna preferenser, ålder, bostadsort, marknadsundersökningar. För att kunna lämna personliga erbjudanden, förmåner och kommunikation genomförs analysen på individnivå.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Köphistorik.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster.
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning.
 • Platsinformation från medlemmens mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta.

För att kunna uppfylla sina åtaganden utför företaget vissa analyser avseendet exempelvis:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t.ex. vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Angivna preferenser (t ex om produkter och tjänster, intressen och beteenden).
 • Språk- och andra inställningar i digitala tjänster.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i kundprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundprogrammet.

 

Lagringsperiod:

Till dess att medlemskapet avslutas.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp, kan vi också komma att samla in uppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att säkra att vi har rätt adressuppgifter till dig.

 

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Ströms samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring (print och distribution), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Ströms partners ska uppgifterna behandlas enligt Ströms instruktioner och endast för de ändamål för vilka Ströms har samlat in informationen.

Utöver detta kan Ströms enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (tex Polisen och Skatteverket). Dessutom kan Ströms lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

De personuppgifter vi behandlar om dig lagras i Sverige.

 
Hur skyddar vi dina uppgifter?

Ströms lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

 
Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Ströms behandlar om dig. Registerutdraget skickas till din bokföringsadress inom en månad från det att begäran har kommit. Begäran om registerutdrag mailas till info@stroms.com.

 

Rätt till rättelse och radering:

Ströms ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, har du rätt att få dem rättade eller raderade.

 

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta.

 

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

 

Direktmarknadsföring: 

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Du har möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden. Om du väljer att tacka nej till att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du inte ta del av Ströms Vänners erbjudanden eller information från oss. Du kan fortfarande vara medlem i Ströms Vänner men du kommer inte att få några erbjudanden, inbjudningar eller andra förmåner.

Vill du inte längre vara medlem i Ströms Vänner, går det bra att kontakta oss via e-post kundservice@stroms.com eller telefon 08-22 63 00 för att avsluta ditt medlemskap.

 

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering)

 

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl.


Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar uppgifter på ett felaktigt sätt har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på e-post kundservice@stroms.com eller på telefon 08-22 63 00. 


Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den uppdaterade versionen hittar du på denna sida. Vid betydande ändringar kommer du att få information om detta via e-post eller på stroms.com.

Senast uppdaterad 2023-03-07

STRÖMS MAN & WOMAN

Välj avdelning

Man
Kvinna